КАТЕГОРИЯ "D" 

ПРАВА НА ЛИЦАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ “D”

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “D” има право да управлява автомобили, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача; към  тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към категория "D" се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.

 

Изискавания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D” трябва:

-     да е на възраст не по-малко от 24 години;

-     да притежава правоспособност за управление на МПС от категория "С";

-     да притежава стаж като водач на МПС от категория “С” не по-малко от 2 години от датата на издаване на свидетелството за управление на МПС или да притежава стаж като водач на МПС от категория “D1” не по-малко от 1 година; 

-     да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;

-    да отговаря на изискванията за психологическа годност, определени в Наредба № 36;

-    да е завършил основно образование.

 

Обучение и изпит:

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията    учебна документация. Обучението е теоретично и практическо.

Теоритично обучение - 6 уч. ч.

Практическо обучение - 16 уч. ч.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D” полагат вътрешен теоретичен и практически изпит, които са включени в цената на курса. 

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D” полагат теоретичен и практически изпит пред ДАИ.  

Необходими документи за записване:

• Копие на лична карта;

• Копие на свидетелство за правоуправление и контролен талон;

• Kопие на свидетелство за завършено минимум основно образование;

• Удостоверение за психологическа годност;

• Справка от КАТ за нарушенията и броя на контролните точки;

• Паспортна снимка – 1 бр..