На  10.02.20 г. стартира курс за обучение на водачи на МПС, превозващи опасни товари. Обучението е с различна продължителност в зависимост от модулите, по които кандидатът желае да се обучи.

            Обучението се провежда само след предварително записване на кандидатите. 

За повече информация, моля позвънете на тел. 0884849898.

 

  

Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да са преминали курс за професионално обучение. 

Водачите преминават основен курс на обучение и след завършване на основния курс полагат изпит. 

Водачите, извършващи превоз на опасни товари в цистерни, опасни товари от клас 1 и клас 7, трябва да са завършили специализирани курсове за превоз на опасни товари. Водачите се допускат до специализиран курс за превоз в цистерни, за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 след успешно положен изпит за основен курс и след завършване на специализирания курс  полагат изпит.

 

На успешно издържалите изпита изпълнителният директор на ИА "АА" издава ADR свидетелство за водач по образец с валидност 5 години.

 

1. Разпределение на учебните часове при обучение за придобиване на ADR свидетелство

Наименование на модулите

Хорариум

1

Модул 1 „Основен курс”

19 уч.часа

2

Модул 2 „Специализиран курс за превоз в цистерни”

13 уч.часа

3

Модул 3 „Специализиран курс за превоз на вещества и изделия от Клас 1”

8 уч.часа

4

Модул 4 „Специализиран курс за превоз на радиоактивни вещества - Клас 7”

8 уч.часа

 Продължителност на обучението

Наименование на модулите

Хорариум/Учебни дни

1

Модул 1 „Основен курс” и Модул 2 „Специализиран курс за превоз в цистерни”

32 уч.ч./4 дни

2

Модул 1 „Основен курс” и Модул 3 „Специализиран курс за превоз на вещества и изделия от Клас 1”

27 уч.ч./4 дни

3

Модул 1 „Основен курс” и Модул 4 „Специализиран курс за превоз на радиоактивни вещества - Клас 7”

27 уч.ч./4 дни

 

2. Разпределение на учебните часове при обучение за удължаване срока на валидност на ADR свидетелството

Наименование на модулите

Хорариум

1

Модул 1 „Основен курс”

8

2

Модул 2 „Специализиран курс за превоз в цистерни”

4

3

Модул 3 „Специализиран курс за превоз на вещества и изделия от Клас 1”

2

4

Модул 4 „Специализиран курс за превоз на радиоактивни вещества – Клас 7”

2

 

Общо:

16 уч. ч.

 

Продължителност на обучението

Наименование на модулите

Хорариум/Учебни дни

1

Модул 1 „Основен курс” и Модул 2 „Специализиран курс за превоз в цистерни”

12 уч.ч./2 дни

2

Модул 1 „Основен курс” и Модул 3 „Специализиран курс за превоз на вещества и изделия от Клас 1”

10 уч.ч./2 дни

3

Модул 1 „Основен курс” и Модул 4 „Специализиран курс за превоз на радиоактивни вещества - Клас 7”

10 уч.ч./2 дни