През месец август стартира обучение по професия "Техник по транспортна техника", специалност "Автотранспортна техника".

Обучението се провежда само след предварително записване на кандидатите. 

За повече информация, моля позвънете на тел. 0885859898.

 

Списък на професиите  специалностите:

v  Професия „Техник по транспортна техника“, код 525010

o   Специалност „Автотранспортна техника“, код 5250101, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Монтьор на транспортна техника“, код 525020

o   Специалност “Автотранспортна техника“, код 5250201, втора степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Пътно- строителна техника“, код 5250202, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Монтьор на подемно- транспортна техника“, код 525060

o   Специалност „Подемно- транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“, код 5250601, втора степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Подемно- транспортна техника с електрозадвижване“, код 5250602, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Работник по транспортна техника“ код 525120

o   Специалност „Автобояджия“, код 5251201, първа степен на професионална квалификация

o   Специалност „Автотенекеджийство“, код 5251202, първа степен на професионална квалификация

 

v  Професия „ Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, код 844070

o   Специалност „Електроексплоатация на автомобилния транспорт“, код 8400701, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Водач на МПС за обществен превоз“, код 840090

o   Специалност  „Вътрешни и международни превози на пътници“, код 8400901, първа степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Вътрешни и международни превози на товари“ код 8400902, първа степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Пътен строител“, код 582060

o   Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“, код 5820601, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Охранител“

o   Специалност  „Банкова охрана и инкасова дейност“, код 8610101 , трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Лична охрана“, код 8610102, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност „Физическа охрана на обекти“, код 8610103, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Оператор на компютър“, код 482030

o   Специалност „Текстообработване“, код 4820301, първа степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Графичен дизайнер“, код 213070

o   Специалност  „Графичен дизайн“, код 3440201, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Продавач- консултант“, код 341020

o   Специалност  „Продавач- консултант“, код 3410201, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Моделиер- технолог на облекло“, код 542040

o   Специалност  „Конструиране , моделиране и технология на облекло от текстил“, код 5420401, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Брокер“, код 341030

o   Специалност „Недвижими имоти“, код 53410301, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040

o   Специалност „Бизнес услуги“, код 3450401, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, код 345050

o   Специалност „Малък и среден бизнес“, код 3450501, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Икономист“, код 345120

o   Специалност  „Индустрия“, код 3451201, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Търговия“, код 3451202, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Офис- мениджър“, код 346010

o   Специалност  „Бизнес администрация“, код 3460101, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Данъчен и митнически посредник“, код 344020

o   Специалност „Митническа и данъчна администрация“, код 3440201, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Митническо и данъчно обслужване“, код 3440202, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Техник- технолог в хранително- вкусовата промишленост“, код 541010

o   Специалност  „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“, код 5410103, трета степен на професионална квалификация

 

 

v  Професия „Техник- технолог в дървообработването“, код 543010

o   Специалност „Мебелно производство“, код 5430101, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Техник- растениевъд“, код 621010

o   Специалност  „Зеленчукопроизводство“, код 6210102, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност „Трайни насаждения“, код 6210103, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Гъбопроизводство“, код 6210106, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Техник по лозаровинарството“, код 621020

o   Специалност  „Лозаровинарство“, код 6210201, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Фермер“, код 621060

o   Специалност  „Земеделец“, код 6210601, втора степен на професионална квалификация

v  Специалност  „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, втора степен на   професионална квалификация

 

v  Професия „Техник- озеленител“, код 622010

o   Специалност „Цветарство“, код 6220101, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Парково строителство и озеленяване“, код  6220102,трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Здравен асистент“, код 723010

o   Специалност „Здравни грижи“, код 7230101, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Болногледач“, код 723020

o   Специалност  „Здравни грижи“, код 7230201, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Сътрудник социални дейности“, код 762020

o   Специалност  „Социална работа с деца и семейства в риск“, код 7620201, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, код 7620202, трета степен на професионална квалификация