КАТЕГОРИЯ  "В"

 

ПРАВА НА ЛИЦАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ “В”

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “В” има право да управлява моторни превозни средства, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 кг. и 9 места за сядане включително и мястото за водача. Лице с права за управление на МПС от категория “В” има право да управлява и МПС от категория “АМ”. 

 

Изискавания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В” трябва:

-   да е на възраст не по-малко от 17,9 години;

- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;

-  да е завършил основно образование. 

 

Обучение и изпит:

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация. Обучението е теоретично и практическо.

Теоритично обучение - 40 уч. ч.

Практическо обучение - 31 уч. ч.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В” полагат вътрешен теоретичен и практически изпит, които са включени в цената на курса. 

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В” полагат теоретичен и практически изпит пред ДАИ. 

 

Необходими документи за записване:

• Копие на лична карта;

• Kопие на свидетелство за завършено минимум основно образование;

• Паспортна снимка – 1 бр.