На  28.06.2022 г. стартира курс за обучение - професионална компетентност за ръководители на транспорта за придобиване на Удостоверение за професионална компетентност за международен превоз на товари.

Обучението се провежда само след предварително записване на кандидатите.